Asociația
"Grupul de Acțiune Locală
Podgoria Miniș - Măderat"


Centrele viticole ale podgoriei: Miniș, Măderat.

Localizare geografică

Podgoria Miniș-Măderat se găsește în județul Arad, avantajată fiind de prezența municipiului Arad și a orașelor Lipova, Pâncota, Curtici, Ineu și Sebiș. Este localizată între paralele de 46°05' și 46°35', latitudine nordică și meridianele de 21°15' și 22°00', longitudine estică.


Cadrul natural

Substratul litologic podgoriei se caracterizează prin prezența șisturilor sericitoase și cloritoase paleozoice antepermiene și adepozitelor pleistocene. Din alternanța acestora s-au format sedimentele de solificare (luturi și argile), în care sunt prezente, în proporții diferite, fragmente de șisturi. Alternarea șisturilor, chiar în strat compact, cu grosimea de circa 0.5-1.0 m, facilitează pătrunderea sistemului radicular al viței de vie în orizontul de rocă compactă.

Solurile

Reprezentative sunt solurile eu-mezobazice și brune luvice. Pe versanții de la contactul cu câmpia, predomină solurile brune eu-mezobazice tipice. În partea nordică a podgoriei, solurile predominante sunt cele brune argiloiluviale si regosolurile.

Relieful

Este reprezentat de trei unități morfogenetice:

- munții Zărandului, care, de la altitudini în jur de 800 m coboară în largi nivele de eroziune spre colinele sau câmpiile învecinate. Cel mai important contact îl constituie aliniamentul Șiria-Lipova, pe care sunt amplasate majoritatea plantațiilor centrului viticol Miniș. Acești munți sunt adînc de numeroase văi torențiale.

- colinele piemontane aparțin Dealurilor vestice (Dealurile Cigherului și Dealurile CodruMona) și sunt separate de văi cu versanți și procese deluviale moderat-accentuate. Ele coboară domol de la circa 350-300 m la circa 200-150 m.

- câmpia Aradului, caracterizată ca fiind o câmpie loessică tabulară și slab accidentată de văi meandrate și putin adâncite, de cursuri părăsite, de crovuri, grinduri aplatizate și lucrări antropice.

Hidrografia

Apele curgătoare sunt tributare Mureșului și Crișului Alb.
Cele care drenează zona montană și colinară au o densitate apreciabilă, debite anuale moderate și o scurgere permanentă sau semipermanentă.
Apele din câmpie au debite relativ bogate, dar variabile de la un sezon la altul.
Lacurile naturale sau antropice, sunt localizate cu deosebire în Câmpia Ineu-Cigher.
Apele freatice din zona colinară sunt cantonate la baza depozitelor piemontane, la o adâncime de 10-15 m. La câmpie, apele freatice sunt apropiate de suprafața, aflându-se la numai 1-3 m în câmpia tabulară si la 3-5 m în fâșia glacisurilor de contact cu muntele și colinele.

Climatul

Este tipic temperat, moderat continental, cu influențe benefice adriatico-mediteraneene.

Noutati

12/04/2019

Rapoarte de selecție a proiectelor 2019

Raport de selectie M 2.2/2019  
25/02/2019

2019

01/02/2019

Plan financiar dupa modificare SDL IAN 2019

01/02/2019

Nota aprobare modificare SDL 16012019

01/02/2019

SDL MODIFICAT CU ANEXA 1- 2018-12-19-AR-PMM-v3-1s

27/11/2018

SDL MODIFICAT CU ANEXA 1- 2018-06-28-AR-PMM-v2-2c

27/11/2018

SDL MODIFICAT CU ANEXA 1- 2018-06-14-AR-PMM-v1-2c

27/11/2018

SDL MODIFICAT CU ANEXA 1- 2018-01-29-AR-PMM-v3-1s

27/11/2018

SDL MODIFICAT CU ANEXA 1- 2017-07-28-AR-PMM-v2-1s

27/11/2018

SDL MODIFICAT CU ANEXA 1- 2017-07-06-AR-PMM-v1-2c

27/11/2018

Nota aprobare modificare SDL 28062018

27/11/2018

Nota aprobare modificare SDL 14062018

27/11/2018

Nota aprobare modificare SDL 29012018

27/11/2018

Nota aprobare modificare SDL 28072017

27/11/2018

Nota aprobare modificare SDL 24072017

27/11/2018

Nota aprobare modificare SDL 06072017

13/11/2018

Plan financiar dupa modificare SDL 2018

13/11/2018

Plan financiar dupa modificare SDL 2017

30/10/2018

Procedura de plată beneficiari SDL

30/10/2018

Anunțuri

Anunt recrutare personal GAL jumatate de norma ianuarie 2018 Anunt angajare secretar GAL noiembrie 2017 Anunt angajare experti formatori noi 2017 Anunt angajare cenzor 27 ianuarie […]