Slogan

Slogan

Sesiuni de finantare active
>
Rapoarte de Selectie
>
Contact
POPA GAROFIŢA -
Manager GAL

Telefon: 
0728 042 760
Adresa:Comuna ŞIRIA,
strada REGIMENT 85 INFANTERIE,
nr. 162, jud. Arad, cod poştal 317340
Program
Relatii cu Publicul
Luni–Vineri 09:00-16:00
Telefon: 0257/384040 
FEADR - Comisia EUROPEANA
FEADR
FEADR - Comisia EUROPEANA
PDF Print E-mail

Informatii generale.

 

Localizare geografica
Podgoria Minis-Maderat se gaseste in judetul Arad, avantajata fiind de prezenta municipiului Arad si a oraselor Lipova, Pancota, Curtici, Ineu si Sebis. Este localizata intre paralele de 46°05' si 46°35', latitudine nordica si meridianele de 21°15' si 22°00', longitudine estica.

Cadrul natural
Substratul litologic podgoriei se caracterizeaza prin prezenta sisturilor sericitoase si cloritoase paleozoice antepermiene si adepozitelor pleistocene. Din alternanta acestora s-au format sedimentele de solificare (luturi si argile), in care sunt prezente, in proportii diferite, fragmente de sisturi. Alternarea sisturilor, chiar in strat compact, cu grosimea de circa 0.5-1.0 m, faciliteaza patrunderea sistemului radicular al vitei de vie in orizontul de roca compacta.

Solurile. Reprezentative sunt solurile eu-mezobazice si brune luvice. Pe versantii de la contactul cu campia, predomina solurile brune eu-mezobazice tipice. In partea nordica a podgoriei, solurile predominante sunt cele brune argiloiluviale si regosolurile.

Relieful este reprezentat de trei unitati morfogenetice:

-muntii Zarandului, care, de la altitudini in jur de 800 m coboara in largi nivele de eroziune spre colinele sau campiile invecinate. Cel mai important contact il constituie aliniamentul Siria-Lipova, pe care sunt amplasate majoritatea plantatiilor centrului viticol Minis. Acesti munti sunt adanc de numeroase vai torentiale.

-colinele piemontane apartin Dealurilor vestice (Dealurile Cigherului si Dealurile Codru-Mona) si sunt separate de vai cu versanti si procese deluviale moderat-accentuate. Ele coboara domol de la circa 350-300 m la circa 200-150 m.

-campia Aradului, caracterizata ca fiind o campie loessica tabulara si slab accidentata de vai meandrate si putin adancite, de cursuri parasite, de crovuri, grinduri aplatizate si lucrari antropice.

Hidrografia. Apele curgatoare sunt tributare Muresului si Crisului Alb. Cele care dreneaza zona montana si colinara au o densitate apreciabila, debite anuale moderate si o scurgere permanenta sau semipermanenta. Apele din campie au debite relativ bogate, dar variabile de la un sezon la altul. Lacurile naturale sau antropice, sunt localizate cu deosebire in Campia Ineu-Cigher.Apele freatice din zona colinara sunt cantonate la baza depozitelor piemontane, la o adancime de 10-15 m. La campia, apele freatice sunt apropiate de suprafata, aflandu-se la numai 1-3 m in campia tabulara si la 3-5 m in fasia glacisurilor de contact cu muntele si colinele.

Climatul este tipic temperat, moderat continental, cu influente benefice adriatico-mediteraneene.


Centrele viticole ale podgoriei: Minis, Maderat.

 

 

 

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Toate informatiile, privind Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR), furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.