Slogan

Slogan

Sesiuni de finantare active
>
Rapoarte de Selectie
>
Contact
POPA GAROFIŢA -
Manager GAL

Telefon: 
0728 042 760
Adresa:Comuna ŞIRIA,
strada REGIMENT 85 INFANTERIE,
nr. 162, jud. Arad, cod poştal 317340
Program
Relatii cu Publicul
Luni–Vineri 09:00-16:00
Telefon: 0257/384040 
FEADR - Comisia EUROPEANA
FEADR
FEADR - Comisia EUROPEANA
Economie
    "În zona GAL-ului, agricultura și creșterea animalelor reprezintă principala activitate economică a populației. Din punct de vedere al potențialului agricol, teritoriul GAL Miniș Măderat se încadrează în zona cu potențial mediu spre ridicat în sectorul vegetal și mediu în sectorul zootehnic (bovine).
    În cadul sectorului vegetal o importanță mare îl reprezintă sectorul viticol, 47,36% din teritoriul GAL fiind situat în Regiunea Viticolă a Crișanei și Maramureșului, Podgoria MinișMăderat (conform Ordin 397/2003 cu modificările și completările ulterioare, cu privire la aprobarea nominalizării arealelor viticole și încadrării localităților pe regiuni viticole, podgorii și centre viticole).
    De asemenea, în Podgoria Miniș-Măderat se obțin vinuri de origine controlată, conform prevederilor Ordinului 732/2005 cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea listei denumirilor de origine controlată pentru vinurile liniștite admise pentru utilizare in Rromânia.
    Pe lângă agricultură și viticultură, în zona GAL-ului Podgoria Miniș-Măderat se mai desfășoară următoarele activități economice: exploatări forestiere, prelucrarea lemnului, exploatarea și prelucrarea marmurei, comerț, piscicultură, artizanat, alte activităţi  independente."