Slogan

Slogan

Sesiuni de finantare active
>
Rapoarte de Selectie
>
Contact
POPA GAROFIŢA -
Manager GAL

Telefon: 
0728 042 760
Adresa:Comuna ŞIRIA,
strada REGIMENT 85 INFANTERIE,
nr. 162, jud. Arad, cod poştal 317340
Program
Relatii cu Publicul
Luni–Vineri 09:00-16:00
Telefon: 0257/384040 
FEADR - Comisia EUROPEANA
FEADR
FEADR - Comisia EUROPEANA
Prezentare măsuri


Măsura 1.2/6B

„Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului

GAL Podgoria Miniş-Măderat”


Fisa masurii

F2 - Formular de verificare a apelului de selectie

Ghidul solicitantului varianta finala iunie 2018

Cerere de finantare


Anexe si documente necesare pentru completarea proiectului :

Anexa 2 Studiul de Fezabilitate

Anexa 3 Lista localitati din Zona Montana

Anexa 4 Recomandari analiza cost beneficiu

Anexa 5 Contract de Finantare

Anexa 7 Rezultate finale recensamant populatie 2011 Tabelul nr.3

Anexa 8 Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale

Anexa 10 Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect

Anexa 11 Memoriul Justificativ

Anexa 12 Cererea de finantare si documentele prevazute de aceasta pentru proiectele de servicii

Anexa 14 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa Declaratie de raportare catre GAL

Fisa de evaluare generala a proiectelor de servicii pe masura 12

Fisa de verificare a conformitatii M 12 GAL PMM

Fisa de verificare a eligibilitatii M 12 GAL PMM

Fisa Evaluare criterii de selectie M 12 GAL PMM

 

Măsura 1.1/6A 

„Sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul

GAL Podgoria Miniş-Măderat”  
Note de clarificari :

Nota1

Nota2

 

Fisa masurii

 

F2 - Formular de verificare a apelului de selecție

 

Ghidul Solicitantului varianta finala august 2017

 

Cerere de finantare

 

Anexe si documente necesare pentru completarea proiectului :

Anexa 2.1 Studiul de Fezabilitate_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

Anexa 2 Studiul de Fezabilitate Anexa B

Anexa 2 Studiul de Fezabilitate Anexa C

Anexa 2 Studiul de Fezabilitate HG907

Anexa 3 Model Contract de Finantare

Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis

Anexa 6.3 Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat e servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 10 Declaratie_de_raportare_catre_GAL

Anexa 12 Instructiuni evitare conditii artificiale m1.1

 

Măsura 1.3/6B

Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriu


Fisa masurii

F2 - Formular de verificare a apelului de selectie

Ghidul solicitantului varianta finala iulie 2018

Anexa 1- Cerere de finantare


Anexe si documente necesare pentru completarea proiectului :

Anexa 2 Studiul de Fezabilitate

Anexa 3 Lista localitati din Zona Montana

Anexa 4 Recomandari analiza cost beneficiu

Anexa 5 Contract de Finantare

Anexa 7 Rezultate finale recensamant populatie 2011 Tabelul nr.3

Anexa 8 Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale

Anexa 10 Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect

Anexa 11 Memoriul Justificativ

Anexa 14 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 15 Acord de parteneriat - model

Anexa Declaratie de raportare catre GAL

Fisa de evaluare generala a proiectelor de servicii pe masura 13

Fisa de verificare a conformitatii M 13 GAL PMM

Fisa de verificare a eligibilitatii M 13 GAL PMM

Fisa Evaluare criterii de selectie M 13 GAL PMM

 

 

Fisa masurii

F2 - Formular de verificare a apelului de selectie

Ghidul solicitantului varianta finala iulie 2018

Cererea de finantare pentru proiectele de servicii - Anexa 1A

Cererea de finantare pentru proiectele de investiții și mixte - Anexa 1B


 

 

Anexe si documente necesare pentru completarea proiectului:

 

Anexa 2 Studiul de fezabilitate si DALI pentru proiectele de investitii si mixte (HG 907_2016)

Anexa 3 Memoriu Justificativ

Anexa 4 Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect

Anexa 5 Acord de parteneriat

Anexa 6 Lista familiilor de etnie rroma

Anexa 7 Acord expert participare activ proiect

Anexa 8 Angajament_Contract pentru proiecte servicii si mixte

Anexa 9 Declaratie de eligibilitate

Anexa Contract de Finantare_5

Anexa Declaratie de raportare catre GAL a platilor efectuate de catre AFIR

Anexa Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa Recomandari analiza cost beneficiu_ 4

Anexa Rezultate finale recensamant populatie 2011 Tabelul nr.3

Fisa de verificare a  conformitatii M 14 GAL PMM (toate proiectele)

Fisa de verificare a eligibilitatii M 14 GAL PMM (proiecte servicii)

Fisa de verificare a  eligibilitatii M 14 GAL PMM (proiecte de investitii si mixte)

Fisa de evaluare criterii de selectie M 14 GAL PMM (toate proiectele)

 

Măsura 1.5/6C 

„Infrastructura de bandă largă din teritoriul

GAL Podgoria Miniş-Măderat”  

 

Fisa masurii

 

F2 - Formular de verificare a apelului de selectie

 

Ghidul solicitantului

 

Cerere de finantare

 

Anexe si documente necesare pentru completarea proiectului :

Anexa 2 Studiul de Fezabilitate

Anexa 3 Memoriu justificativ (beneficiari privati)

Anexa 3 Memoriu justificativ (beneficiari publici si ONG-uri)

Anexa 4.1- Declaratie privind IMM

Anexa 4.2 - Declaratie privind intreprinderile in dificultate

Anexa 4.3 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis

Anexa 4.4 - Declaratie pe propria raspundere privind cofinantarea

Anexa 4.5 - Declaratie privind asigurarea accesului operatorilor sa dezvolte propria retea de acces

Anexa Declaratie de raportare catre GAL

Protocol AFIR-INSCC P130 din 26.07.2017

Fisa de verificare a conformitatii M 15 GAL PMM

Fisa de verificare a eligibilitatii M 15 GAL PMM

Fisa evaluare criterii de selectie M 15 GAL PMM

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2