Slogan

Slogan

Sesiuni de finantare active
>
Rapoarte de Selectie
>
Contact
POPA GAROFIŢA -
Manager GAL

Telefon: 
0728 042 760
Adresa:Comuna ŞIRIA,
strada REGIMENT 85 INFANTERIE,
nr. 162, jud. Arad, cod poştal 317340
Program
Relatii cu Publicul
Luni–Vineri 09:00-16:00
Telefon: 0257/384040 
FEADR - Comisia EUROPEANA
FEADR
FEADR - Comisia EUROPEANA
Prezentare măsuri


Măsura 1.2/6B

„Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului

GAL Podgoria Miniş-Măderat” 


Fisa masurii

 

F2 - Formular de verificare a apelului de selecție


Ghidul solicitantului varianta finala august 2017

 

Cerere de finantare

 

Anexe si documente necesare pentru completarea proiectului :

Anexa 2 Studiul de Fezabilitate

Anexa 3 Lista localitati din Zona Montana

Anexa 4 Recomandari analiza cost beneficiu

Anexa 5 Contract de Finantare

Anexa 7 Rezultate finale recensamant populatie 2011 Tabelul nr.3

Anexa 8 Studiu potential socio economic de dezvoltare zone rurale

Anexa 10 Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect

Anexa 11 Memoriul Justificativ

Anexa 12 Cererea de finantare si documentele prevazute de aceasta pentru proiectele de servicii

Anexa Declaratie de raportare catre GAL

Fisa de evaluare generala a proiectelor de servicii pe masura 12

Fisa de verificare a conformitatii M 12 GAL PMM

Fisa de verificare a eligibilitatii M 12 GAL PMM

Fisa Evaluare criterii de selectie M 12 GAL PMM

 

Măsura 1.1/6A 

„Sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul

GAL Podgoria Miniş-Măderat”  
Note de clarificari :

Nota1

Nota2

 

Fisa masurii

 

F2 - Formular de verificare a apelului de selecție

 

Ghidul Solicitantului varianta finala august 2017

 

Cerere de finantare

 

Anexe si documente necesare pentru completarea proiectului :

Anexa 2.1 Studiul de Fezabilitate_Proiectii_financiare_si_indicatori_financiari

Anexa 2 Studiul de Fezabilitate Anexa B

Anexa 2 Studiul de Fezabilitate Anexa C

Anexa 2 Studiul de Fezabilitate HG907

Anexa 3 Model Contract de Finantare

Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis

Anexa 6.3 Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat e servicii de consiliere pe M02

Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 10 Declaratie_de_raportare_catre_GAL

Anexa 12 Instructiuni evitare conditii artificiale m1.1

 

 

Fisa masurii

 

Ghidul solicitantului

 

Cerere de finantare

 

Anexe si documente necesare pentru completarea proiectului

 

 

Fisa masurii

 

Ghidul solicitantului

 

Cerere de finantare

 

Anexe si documente necesare pentru completarea proiectului

 

Măsura 1.5/6C 

„Infrastructura de bandă largă din teritoriul

GAL Podgoria Miniş-Măderat”  

 

Fisa masurii

 

F2 - Formular de verificare a apelului de selectie

 

Ghidul solicitantului

 

Cerere de finantare

 

Anexe si documente necesare pentru completarea proiectului :

Anexa 2 Studiul de Fezabilitate

Anexa 3 Memoriu justificativ (beneficiari privati)

Anexa 3 Memoriu justificativ (beneficiari publici si ONG-uri)

Anexa 4.1- Declaratie privind IMM

Anexa 4.2 - Declaratie privind intreprinderile in dificultate

Anexa 4.3 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis

Anexa 4.4 - Declaratie pe propria raspundere privind cofinantarea

Anexa 4.5 - Declaratie privind asigurarea accesului operatorilor sa dezvolte propria retea de acces

Anexa Declaratie de raportare catre GAL

Protocol AFIR-INSCC P130 din 26.07.2017

Fisa de verificare a conformitatii M 15 GAL PMM

Fisa de verificare a eligibilitatii M 15 GAL PMM

Fisa evaluare criterii de selectie M 15 GAL PMM

 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>

Page 1 of 2