Asociația
"Grupul de Acțiune Locală
Podgoria Miniș - Măderat"


Centrele viticole ale podgoriei: Miniș, Măderat.


Localizare geografică

Podgoria Miniș-Măderat se găsește în județul Arad, avantajată fiind de prezența municipiului Arad și a orașelor Lipova, Pâncota, Curtici, Ineu și Sebiș. Este localizată între paralele de 46°05' și 46°35', latitudine nordică și meridianele de 21°15' și 22°00', longitudine estică.


Cadrul natural

Substratul litologic podgoriei se caracterizează prin prezența șisturilor sericitoase și cloritoase paleozoice antepermiene și adepozitelor pleistocene. Din alternanța acestora s-au format sedimentele de solificare (luturi și argile), în care sunt prezente, în proporții diferite, fragmente de șisturi. Alternarea șisturilor, chiar în strat compact, cu grosimea de circa 0.5-1.0 m, facilitează pătrunderea sistemului radicular al viței de vie în orizontul de rocă compactă.

Solurile

Reprezentative sunt solurile eu-mezobazice și brune luvice. Pe versanții de la contactul cu câmpia, predomină solurile brune eu-mezobazice tipice. În partea nordică a podgoriei, solurile predominante sunt cele brune argiloiluviale si regosolurile.

Relieful

Este reprezentat de trei unități morfogenetice:

- munții Zărandului, care, de la altitudini în jur de 800 m coboară în largi nivele de eroziune spre colinele sau câmpiile învecinate. Cel mai important contact îl constituie aliniamentul Șiria-Lipova, pe care sunt amplasate majoritatea plantațiilor centrului viticol Miniș. Acești munți sunt adînc de numeroase văi torențiale.

- colinele piemontane aparțin Dealurilor vestice (Dealurile Cigherului și Dealurile CodruMona) și sunt separate de văi cu versanți și procese deluviale moderat-accentuate. Ele coboară domol de la circa 350-300 m la circa 200-150 m.

- câmpia Aradului, caracterizată ca fiind o câmpie loessică tabulară și slab accidentată de văi meandrate și putin adâncite, de cursuri părăsite, de crovuri, grinduri aplatizate și lucrări antropice.

Hidrografia

Apele curgătoare sunt tributare Mureșului și Crișului Alb.
Cele care drenează zona montană și colinară au o densitate apreciabilă, debite anuale moderate și o scurgere permanentă sau semipermanentă.
Apele din câmpie au debite relativ bogate, dar variabile de la un sezon la altul.
Lacurile naturale sau antropice, sunt localizate cu deosebire în Câmpia Ineu-Cigher.
Apele freatice din zona colinară sunt cantonate la baza depozitelor piemontane, la o adâncime de 10-15 m. La câmpie, apele freatice sunt apropiate de suprafața, aflându-se la numai 1-3 m în câmpia tabulară si la 3-5 m în fâșia glacisurilor de contact cu muntele și colinele.

Climatul

Este tipic temperat, moderat continental, cu influențe benefice adriatico-mediteraneene.

Noutati

25/03/2022

Programul de achizitii an 2022-2023 aferent Contractului subsecvent nr. 3

21/02/2022

SDL MODIFICAT cu ANEXA  1_2022-01-xx-AR-PMM-v14  publicat in 17022022

21/02/2022

Nota aprobare modificare SDL 17022022

27/11/2021

Rapoarte de selecție a proiectelor 2021

23/09/2021

Apel publicat în data de 15 septembrie 2021

12/08/2021

Plan financiar dupa modificarea SDL august 2021

12/08/2021

SDL MODIFICAT cu ANEXA 1_2021-08-xx-AR-PMM-v13 publicat in 11082021

12/08/2021

Nota aprobare modificare SDL 10082021

22/07/2021

Apel publicat în data de 19 iulie 2021

22/07/2021

Apeluri de selecție 2021

23/06/2021

Plan financiar dupa modificarea SDL iunie 2021

23/06/2021

SDL MODIFICAT cu ANEXA 1_2021-06-xx-AR-PMM-v12 publicat in 18062021

23/06/2021

Nota aprobare modificare SDL 18062021

19/04/2021

SDL MODIFICAT CU ANEXA 1-2021-04-16-AR-PMM-v11-3 publicat in 19042021

19/04/2021

Nota aprobare modificare SDL 16042021

03/11/2020

PROGRAMUL DE ACHIZIȚII AN 2020-2021

20/10/2020

Apel publicat în data de 15 octombrie 2020

20/10/2020

Apeluri de selecție 2020

28/07/2020

Nota aprobare modificare SDL 13072020

28/07/2020

SDL MODIFICAT CU ANEXA 1-2020-06-18-AR-PMM-v10-3 publicat in 14.07.2020