G@LAdmInWP2018

07/03/2024

Rapoarte de selecție a proiectelor 2024

07/03/2024

Apel deschis incepand din data de 18 martie 2024

07/03/2024

Apeluri de selecție 2024

22/01/2024

Program achizitii an 2022-2024 aferent SM 19.4 contract subsecvent 3

03/01/2024

Apel publicat în data de 27 decembrie 2023

13/12/2023

Anexa 4T Plan de finantare tranzitie FEADR dupa modificare SDL decembrie 2023

13/12/2023

SDL MODIFICAT cu ANEXA 1_2023-12-xx-AR-PMM-v18 publicat in 11122023

13/12/2023

Nota aprobare modificare SDL 08122023

19/04/2023

Apel publicat în data de 10 aprilie 2023

10/04/2023

Apel publicat în data de 7 aprilie 2023

10/04/2023

Apeluri de selecție 2023

03/04/2023

SDL MODIFICAT cu ANEXA 1_2023-03-xx-AR-PMM-v17-publicat in 29032023

03/04/2023

Nota aprobare modificare SDL 29032023

13/01/2023

Rapoarte de selecție a proiectelor 2023

05/01/2023

Rapoarte de selecție a proiectelor 2022

05/01/2023

SDL MODIFICAT cu ANEXA 1_2022-11-xx-AR-PMM-v16 publicat in 04112022

05/01/2023

Nota aprobare modificare SDL 04112022

08/12/2022

Program achizitii an 2022-2024 aferent contractului subsecvent 3

24/10/2022

Apel publicat în data de 21 octombrie 2022

Fișă măsură 2.1/2A GAL PMM _ octombrie 2022 F 2.1 Formular verificare apel selecție măsura 2.1/2A_ octombrie 2022_AVIZAT CDRJ GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 2.1/2A GAL PMM _ […]
21/10/2022

Apel publicat în data de 21 octombrie 2022

Fișă măsură 2.3/2B GAL PMM _ octombrie 2022 F 2.1 Formular verificare apel selecție măsura 2.3/2B_ octombrie 2022_AVIZAT CDRJ GHIDUL SOLICITANTULUI CERERE DE FINANȚARE Anexe si […]
03/10/2022

Apel publicat în data de 3 octombrie 2022

Fișă măsură 1.2 GAL PMM _ octombrie 2022 F 2.1 Formular verificare apel selecție măsura 1.2/6B_ septembrie 2022_AVIZAT CDRJ GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 1.2/6B GAL PMM _ […]
03/10/2022

Apeluri de selecție 2022

21/09/2022

Anexa 4T Plan de finantare tranzitie FEADR dupa modificare SDL august 2022

21/09/2022

Anexa 4E Plan de finantare tranzitie EURI dupa modificare SDL august 2022

21/09/2022

SDL MODIFICAT cu ANEXA 1_2022-08-xx-AR-PMM-v15 publicat in 19092022