Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție și Comisiei de Contestații a Proiectelor