Denumire proiect:

Dezvoltarea activității sociale a centrului de zi de îngrijire a copiilor din Orașul Ineu, județul Arad prin dotări cu echipamente


Anexa 4
Informații despre proiect