Măsura 1.2/6B – Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului GAL PMM