Denumire proiect:

Dotarea serviciului voluntar pentru situații de urgență prin achiziție de utilaje în comuna Tîrnova, județul Arad


Anexa 4
Informații despre proiect