Fișă măsură 1.2/6B GAL PMM aprilie 2023

F2 Formular verificare a apelului de selecție măsura 12/6B_aprilie 2023_AVIZAT CDRJ

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 1.2/6B GAL PMM _ aprilie 2023

Anexa 1 Cerere de Finantare pentru proiectele de investitii_M 12_2023

Anexa 11 Cererea de Finantare pentru proiectele de servicii_M 12_2023

Anexe si documente necesare pentru completarea proiectului:

Anexa 2 Studiul de Fezabilitate_M 12_aprilie 2023
Anexa 3 Lista localitati din Zona Montana_M 12_aprilie 2023
Anexa 4 Recomandari analiza cost beneficiu_M 12_aprilie 2023
Anexa 5 Contract de Finantare_M 12_aprilie 2023
Anexa 7 Rezultate finale recensamant populatie 2011 Tabelul 3_M 12_aprilie 2023
Anexa 8 Studiu potential socio economic dezvoltare zone rurale_M 12_aprilie 2023
Anexa 9 Memoriul Justificativ_M 12_aprilie 2023
Anexa 10 Model Hotarare organizatie_implementare proiect_M 12_aprilie 2023
Anexa 12 Acord de parteneriat_M 12_aprilie 2023
Anexa 13 Angajament pentru proiecte_M 12_aprilie 2023
Anexa 14 Acord expert participare activ proiect_M 12_aprilie 2023
Anexa Declaratie accept prelucrare date caracter personal_M 12_aprilie 2023
Anexa Declaratie cu privire la zadarnicirea combaterii bolilor_M 12_aprilie 2023
Anexa Declaratie de raportare catre GAL_M 12_aprilie 2023
Anexa Raport-intermediar_final-de-activitate-proiecte-servicii_M 12_aprilie 2023
E 3.4-FISA-DE-SOLICITARE-A-INFORMATIILOR-SUPLIMENTARE-M 12_aprilie 2023
E 3.8-FISA-DE-VERIFICARE-IN-TEREN-M 12_aprilie 2023
Fisa de evaluare generala a proiectelor de servicii_M 12_aprilie 2023
Fisa de verificare a conformitatii_M 12_aprilie 2023
Fisa de verificare a eligibilitatii_M 12_aprilie 2023
Fisa evaluare criterii de selectie M 12_aprilie 2023