Fișă măsură 2.1/2A GAL PMM _ octombrie 2022

F 2.1 Formular verificare apel selecție măsura 2.1/2A_ octombrie 2022_AVIZAT CDRJ

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 2.1/2A GAL PMM _ octombrie 2022

CERERE DE FINANȚARE

Anexe si documente necesare pentru completarea proiectului:

Anexa-1-Cererea-de-finantare-Masura-21
Anexa-2.2-STUDIU-de-FEZABILITATE
Anexa-2-STUDIU-de-FEZABILITATE-ANEXA-B
Anexa-2-STUDIU-de-FEZABILITATE-ANEXA-C
Anexa-4-ANEXA-I-la-Tratatul-de-Instituire-al-Comunitatii-Europene-iulie-2015
Anexa-6-Lista-Asociatiilor-acreditate-de-ANZ
Anexa-6-Lista-Asociatiilor-acreditate-de-ANZ-completare
ANEXA-6-Lista-rase-autohtone-indigene
Anexa-7-Calculator-Cod-Bune-Practici-Agricole
Anexa-8_Codul-de-bune-practici-agricole-pentru-protectia-apelor-impotriva-poluarii-cu-nitrati-din-surse-agricole
Anexa-9-Model-Contract-de-Finantare
Anexa-12-Instructiuni-evitare-creare-conditii-artificiale-accesarea-PNDR2020
Anexa-14-Zone-Vulnerabile-la-Nitrati-ZVN-conform-Ordinului-1552
Anexa-15-Declaratie-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal-pentru-beneficiari-sau-solicitanti-AFIR
Anexa-16-Declaratie-privind-respectarea-regulii-de-cumul-a-ajutoarelor-de-stat-si-de-minimis
Anexa-17-Tabel-privind-corelarea-puterii-masinilor-agricole-cu-suprafata-fermei
Anexa-Angajament-propria-raspundere-privind-utilizarea-cofinantarii
Anexa-Declaratie-de-raportare-catre-GAL-a-platilor-efectuate-de-catre-AFIR
Fisa-de-evaluare-criterii-de-selectie-M-21-GAL-PMM
Fisa-de-verificare-a-conformitatii-M-21-GAL-PMM
Fisa-Masurii-21
Ghidul-Solicitantului-Masura-21- Anul 2022