Fișă măsură 2.3/2B GAL PMM _ octombrie 2022

F 2.1 Formular verificare apel selecție măsura 2.3/2B_ octombrie 2022_AVIZAT CDRJ

GHIDUL SOLICITANTULUI

CERERE DE FINANȚARE

Anexe si documente necesare pentru completarea proiectului:

Anexa 2 Plan de Afaceri octombrie 2022
Anexa 6 – Studiu potențial
Anexa 6a – Calculator ICPA nota bonitare zootehnie Potential
Anexa 6a – Metodologie utilizare Calculator
Anexa 7 – Acte normative utile
Anexa 8 – Bune practici agricole – ordin ANPM si MADR
Anexa 8 – Calculator capacitate de stocare pentru gunoi de grajd Program de Acțiune
Anexa 8a – Ghid platforme individuale
Anexa 9 – OUG nr. din 2015 pentru aprobarea schemelor de plati 2015 2020
Anexa 10 – Areale Subprogramul Tematic Pomicol
Anexa 11 – OMADR nr. 397 din 2003 pentru podgorii si centre viticole
Anexa 12 – ORDIN nr. 247 din 2012 pentru aprobarea listei DOC si IG
Anexa 13 – Lista raselor autohtone (indigene) eliberată de ANZ
Anexa 14 Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale
Anexa 15 Lista Asociațiilor acreditate de ANZ
Anexa – Lista UAT din zonele normale
Anexa – Lista UAT din zonele montane
Anexa – Lista UAT din zonele cu constrângeri specifice
Anexa – Lista UAT din zonele cu constrângeri semnificative
Anexa – Declarație de raportare către GAL a plăților efectuate de către AFIR
Anexa 21 – Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru beneficiari sau solicitanți
Anexa – Declarație cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor
Fisa de verificare a conformitatii
Fisa de verificare a eligibilitatii
Fisa de evaluare criterii de selectie
Fișa de solicitarea a informațiilor suplimentare – formularul E3.4
Anexa 18 – Fişa de verificare pe teren – formularul E3.8
Anexa Model Contract de finanțare