Fișă măsură 1.2 GAL PMM _ octombrie 2022

F 2.1 Formular verificare apel selecție măsura 1.2/6B_ septembrie 2022_AVIZAT CDRJ

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 1.2/6B GAL PMM _ octombrie 2022

Anexa 1 Cerere de Finantare pentru proiectele de investitii_M 12_2022

Anexa 11 Cererea de Finantare pentru proiectele de servicii_M 12_2022

Anexe si documente necesare pentru completarea proiectului:

Anexa 2 Studiul de Fezabilitate_M 12_2022
Anexa 3 Lista localități din Zona Montana_M 12_2022
Anexa 4 Recomandări analiza cost -beneficiu_M 12_2022
Anexa 5 Contract de Finanțare_M 12_2022
Anexa 6 Fisa Măsurii 12_6B2022
Anexa 7 Rezultate finale recensământ populație 2011 Tabelul 3_M 12_2022
Anexa 8 Studiu potențial socio-economic de dezvoltare zone rurale_M 12_2022
Anexa 9 Memoriul Justificativ_M 12_2022
Anexa 10 Model Hotărâre organizație_implementare proiect_M 12_2022
Anexa 12 Acord de parteneriat_M 12_2022
Anexa 13 Angajament pentru proiecte_M 12_2022
Anexa 14 Acord expert participare activ proiect_M 12_2022
Anexa Declarație accept prelucrare date caracter personal_M 12_2022
Anexa Declarație cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor_M 12_2022
Anexa Declarație de raportare către GAL_M 12_2022
Anexa Raport -intermediar_final-de-activitate-proiecte-servicii_M 12_2022
E 3.4-FISA-DE-SOLICITARE-A-INFORMATIILOR-SUPLIMENTARE-M 12_2022
E 3.8-FISA-DE-VERIFICARE-IN-TEREN-M 12_2022
Fișa de evaluare generală a proiectelor de servicii_M 12_2022
Fișa de verificare a conformității_M 12_2022
Fișa de verificare a eligibilității_M 12_2022
Fișa evaluare criterii de selecție M 12_2022