Fișă măsură 2.3/2B GAL PMM aprilie 2023

F2 Formular verificare a apelului de selecție măsura 2.3/2B_ aprilie 2023_AVIZAT CDRJ

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 2.3/2B GAL PMM aprilie 2023

CERERE DE FINANȚARE

Anexe si documente necesare pentru completarea proiectului:

Anexa 2 Plan de Afaceri aprilie 2023
Anexa 6 – Studiu potențial
Anexa 6a - Calculator ICPA nota bonitare zootehnie Potential
Anexa 6a - Metodologie utilizare Calculator
Anexa 7 - Acte normative utile
Anexa 8 - Bune practici agricole - ordin ANPM si MADR
Anexa 8 - Calculator capacitate de stocare pentru gunoi de grajd Program de Acțiune
Anexa 8a - Ghid platforme individuale
Anexa 9 - OUG nr. din 2015 pentru aprobarea schemelor de plati 2015 2020
Anexa 10 - Areale Subprogramul Tematic Pomicol
Anexa 11 - OMADR nr. 397 din 2003 pentru podgorii si centre viticole
Anexa 12 - ORDIN nr. 247 din 2012 pentru aprobarea listei DOC si IG
Anexa 13 - Lista raselor autohtone (indigene) eliberată de ANZ
Anexa 14 Instructiuni privind evitarea crearii de conditii artificiale
Anexa 15 Lista Asociațiilor acreditate de ANZ
Anexa - Lista UAT din zonele normale
Anexa - Lista UAT din zonele montane
Anexa - Lista UAT din zonele cu constrângeri specifice
Anexa - Lista UAT din zonele cu constrângeri semnificative
Anexa - Declarație de raportare către GAL a plăților efectuate de către AFIR
Anexa 21 - Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru beneficiari sau solicitanți
Anexa – Declarație cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor
Fisa de verificare a conformitatii
Fisa de verificare a eligibilitatii
Fisa de evaluare criterii de selectie
Fișa de solicitarea a informațiilor suplimentare – formularul E3.4
Anexa 18 - Fişa de verificare pe teren - formularul E3.8
Anexa Model Contract de finanțare