Măsura 1.5/6C „Infrastructura de bandă largă din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat – investiții conexe”