Măsura 2.1/2A „Sustinerea agricuturii din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat”