Măsura 1.1/6A – Sprijin pentru dezvoltarea activităților non-agricole din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat