Caracteristici populație

19

Localități

66.677

Locuitori

Populația stabilă a celor 19 localități componente ale Grupului de Acțiune Locală Podgoria Miniș - Măderat se cifra în anul 2011, la 66.677 locuitori, potrivit Recensământului Populației și al Locuințelor.

În tabelul de mai jos, sunt furnizate date referitoare la numărul populatie stabile, respectiv al populatiei aferente minorităților etnice de pe teritoriul fiecărei localități a GALului, raportat la suprafata teritoriului,respectiv densitate:
Nr. Crt.
Localitate GAL
Supraf.
Populația stabilă
Populatie minorități etnice majoritare
Dens.
rromi
maghiari
ucrainieni
germani
1
Ineu
112.71
9260
528
593
3
30
82.16
2
Pâncota
64.53
6946
729
454
60
144
107.64
3
Bârzava
256.43
2707
21
10
21
5
10.56
4
Bata
80.34
1088
36
 
3
 
13.54
5
Bârsa
49.14
1791
35
11
   
36.45
6
Birchiș
104.05
1854
160
 
9
 
17.82
7
Bocsig
81.31
3231
31
51
   
39.74
8
Conop
189.87
2258
20
9
   
11.89
9
Covăsînț
37.54
2573
627
19
 
5
68.54
10
Ghioroc
48.9
3790
19
559
15
17
77.51
11
Păuliș
128.06
4120
183
102
 
20
32.17
12
Săvârșin
208.04
2890
 
18
3
9
13.89
13
Șicula
131.18
4301
58
11
8
3
32.79
14
Șilindia
69.22
904
5
99
12
4
13.06
15
Șiria
136.73
8103
857
233
13
94
59.26
16
Târnova
207.44
5935
177
16
557
3
28.61
17
Tauț
206.06
1779
17
9
11
 
8.63
18
Ususău
136.29
1392
 
3
4
 
10.21
19
Vărădia de Mureș
117.8
1755
3
5
3
 
14.90
 
TOTAL
2365.64
66677
3506
2202
722
334
28.19
 
Sursa: INS – RPL 2011, Documentele suport atașate la Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecția SDL, postate pe pagina de internet www.madr.ro, secțiunea LEADER

Caracteristici de mediu

Pe teritoriul acoperit de parteneriat, există numeroase zone Natura 2000, după cum se observă in tabelul următor:
 
Nr. Crt.
Localitate GAL
Nume Sit
Cod Sit
Suprafață km2
1.
Ineu
Crișul Alb între Gurahonț și Ineu
ROSCI0294
1,05
Lunca Teuzului
ROSCI0350
0,52
Lacurile de acumulare de pe Crișul Repede
ROSPA0123
0,66
Dealul Mocrei-Rovina-Ineu
ROSCI0298
15,08
Câmpia Cermeiului
ROSPA0014
54,46
2.
Pâncota
Câmpia Cermeiului
ROSPA0014
2,30
3.
Bârzava
Defileul Mureșului
ROSCI0064
25,82
Drocea
ROSCI0070
88,25
Zărandul de Vest
ROSCI0407
47,78
Drocea-Zărand
ROSPA0117
137,60
Defileul Mureșului Inferior-Dealurile Lipovei
ROSPA0029
32,74
4.
Bata
Defileul Mureșului
ROSCI0064
6,50
Defileul Mureșului Inferior-Dealurile Lipovei
ROSPA0029
78,27
5.
Bârsa
Crișul Alb între Gurahonț și Ineu
ROSCI0294
2,94
Câmpia Cermeiului
ROSPA0014
3,17
6.
Birchiș
Defileul Mureșului
ROSCI0064
10,29
Podișul Lipovei-Poiana Ruscă
ROSCI0355
6,49
Defileul Mureșului Inferior-Dealurile Lipovei
ROSPA0029
103,90
7.
Bocsig
Crișul Alb între Gurahonț și Ineu
ROSCI0294
3,50
Câmpia Cermeiului
ROSPA0014
41,14
Dealul Mocrei-Rovina-Ineu
ROSCI0218
13.88
8.
Conop
Defileul Mureșului
ROSCI0064
4,25
Zărandul de Vest
ROSCI0407
19,63
Defileul Mureșului Inferior-Dealurile Lipovei
ROSPA0029
11,75
Drocea-Zărand
ROSPA0117
0,01
9
Păuliș
Râul Mureș între Lipova și Păuliș
ROSCI0370
0,81
10
Săvârșin
Defileul Mureșului
ROSCI0064
68,87
Drocea
ROSCI0070
34,97
Podișul Lipovei-Poiana Ruscă
ROSCI0355
21,55
Zărandul de Est
ROSCI0406
39,30
Defileul Mureșului Inferior-Dealurile Lipovei
ROSPA0029
41,60
11
Șicula
Lunca Teuzului
ROSCI0350
1,76
Câmpia Cermeiului
ROSPA0014
7,03
Câmpia Crișului Alb și Crișului Negru
ROSPA0015
0,04
12
Șilindia
Câmpia Cermeiului
ROSPA0014
2,54
Dealul Mocrei-Rovina-Ineu
ROSCI0218
sub 1 ha
13
Târnova
Câmpia Cermeiului
ROSPA0014
9,74
14
Tauț
Zărandul de Vest
ROSCI0407
20,51
Câmpia Cermeiului
ROSPA0014
2,82
Drocea-Zărand
ROSPA0117
87,96
15
Ususău
Defileul Mureșului
ROSCI0064
0,49
Defileul Mureșului Inferior-Dealurile Lipovei
ROSPA0029
14,27
16
Vărădia de Mureș
Defileul Mureșului
ROSCI0064
75,15
Drocea
ROSCI0070
sub 1 ha
Defileul Mureșului Inferior-Dealurile Lipovei
ROSPA0029
10,80
 
Sursa: Documentele suport atașate la Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecția SDL, postate pe pagina de internet www.madr.ro, secțiunea LEADER De asemenea, următoarele localități sunt incadrate în zone cu valoare naturală ridicată (conform documentelor suport atașate la Ghidul Solicitantului pentru participarea la selecția SDL, postate pe pagina de internet www.madr.ro, secțiunea LEADER ): Bârsa, Bocsig, Șilindia și Tauț.

Caracteristici ale educației

19

Localități

9.385

Școlari

1.119

Absolvenți

Populația totală școlară în cele 19 localități este de 9.385 persoane, dintre care 1.119 sunt absolvenți.

În ceea ce privește rata abandonului școlar în județul Arad, aceasta este de 1,9% în cadrul învățământului primar și gimnazial (față de 1,4% la nivelul României), de 4,6% în cadrul învățământului liceal și profesional (față de 2,9% la nivelul României) și de 8,3% în cadrul învățământului postliceal și de maiștri (față de 8,9% la nivelul României).

Caracteristici ale infrastructurii de bază, socială, educațională, a patrimoniului arhitectural și cultural

Pe teritoriul GAL-ului este traversat de drumul european E68, drumul național 79A, precum și alte drumuri județene (708A, 792A, 792D, 709, 792C, 682, 707B, 708B, 707A, 708D). Pe raza celor 19 comune al căror teritoriu compun GAL-ul, există, conform www.insse.ro, 26 unități școlare, astfel: Preșcolar – 3, Primar și gimnazial – 17, Primar și gimnazial special – 1, Liceal – 5.

În ceea ce privește infrastructura de sănătate, pe teritoriul GAL-ului există 43 unități medicale (dispensare medicale, cabinete medicale de familie aflate în proprietate publică și privată) și 20 farmacii (aflate în proprietate publică și privată).

Patrimoniul cultural și arhitectural al zonei este unul bogat, aici găsindu-se construcții de importanță istorică și culturală, precum: cetatea Ineului, Biserica de lemn "Întâmpinarea Domnului" – monument istoric și de arhitectură datat din anul 180/ Biserica ortodoxă din satul Bătuța, construcție 1884, Castelul "Mocioni-Teleki" din Căpâlnaș, construcție secolul al XIX-lea, castelul " Karagherghevici" datat din secolul al XIX-lea, construit în stilul renașterii târzii, castelul din Conop, construit la sfarsitul secolului al XVIII-lea, castelul regal din Săvârșin (sec. al XVIII-lea), proprietatea regelui Mihai.

De asemenea, zona reprezintă potențial în dezvoltarea meșteșugurilor tradiționale în domeniul olăritului, la Bârsa existând chiar un muzeu de ceramică.

Disponibilitatea conexiunilor de broadband, cât şi viteza de acces, sunt elemente foarte importante pentru dezvoltarea economiei locale din cadrul G.A.L. Podgoria Miniș-Măderat, utilizatorii având posibilitatea să se bucure de servicii online mai avansate, servicii de utilităţi mai inteligente şi o serie de soluţii noi atât în administraţia publică, cât şi în domeniul educaţiei, sănătăţii sau mediului de afaceri. Teritoriul GAL există însă în continuare comunități care nu sunt în prezent deservite şi pentru care nu există planuri de investiţii private în următorii 3 ani (zone albe, conform listei ANCOM).

Din analiza indicatorilor populație, educație, economie, se reflectă un standard de viață relativ scăzut al populației din teritoriul GAL, fapt care se justifică și din valorile indicelui de dezvoltare umană stabilite la nivel national.

Astfel, indicele dezvoltării umane din orașul Ineu deține cea mai ridicată valoare de 73,92, fiind urmat de comuna Ghioroc (66,29). La polul opus, localitățile cu IDUL situat sub 55, se afla comunele: Bârzava - 52,61; Bata - 52,24; Bârsa - 51,96; Birchiș - 54,61; Bocsig - 54,33; Conop - 54,98; Șilindia- 42,00; Tauț - 46,95; Ususău - 52,41; Vărădia de Mureș - 46,52.

Din analiza diagnostic a teritoriului rezultă că microregiunea Podgoria Miniș-Măderat acoperită de parteneriatul actual, se regăsește în spatiul LEADER eligibil format atât din teritorii formate în perioada de programare 2007-2013 (12), cât și din teritorii albe (7), așa cum reiese și din Anexa 2 – Fișa de prezentare a teritoriului și Anexa 5 – Harta administrativă și geografică a teritoriului și care prezintă o structură omogenă și coerentă atât din punct de vedere al continuității teritoriale, cât și al gradului de dezvoltare economică.