Măsura 1.3/6B „Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriu”