Denumire proiect:

Îmbunătățirea și eficientizarea serviciilor locale edilitar-gospodărești pe teritoriul comunei Șilindia


Anexa 4
Informații despre proiect