Măsura 1.2/6B „Investiții în sectorul public pentru dezvoltarea teritoriului GAL Podgoria Miniş-Măderat”