M1.3/6B – Crearea și dezvoltarea infrastructurii sociale din teritoriul GAL PODGORIA MINIŞ-MĂDERAT