Denumire proiect:

Dotare cu utilaje și întreținere și ecologizare a domeniului public al orașului Ineu, județul Arad


Anexa 4
Informații despre proiect