Agricultura și creșterea animalelor

În zona GAL-ului, agricultura și creșterea animalelor reprezintă principala activitate economică a populației.

Din punct de vedere al potențialului agricol, teritoriul GAL Miniș Măderat se încadrează în zona cu potențial mediu spre ridicat în sectorul vegetal și mediu în sectorul zootehnic (bovine).


Viticultura

În cadul sectorului vegetal o importanță mare îl reprezintă sectorul viticol, 47,36% din teritoriul GAL fiind situat în Regiunea Viticolă a Crișanei și Maramureșului, Podgoria MinișMăderat (conform Ordin 397/2003 cu modificările și completările ulterioare, cu privire la aprobarea nominalizării arealelor viticole și încadrării localităților pe regiuni viticole, podgorii și centre viticole).

De asemenea, în Podgoria Miniș-Măderat se obțin vinuri de origine controlată, conform prevederilor Ordinului 732/2005 cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea listei denumirilor de origine controlată pentru vinurile liniștite admise pentru utilizare in Rromânia.


Alte activităţi

Pe lângă agricultură și viticultură, în zona GAL-ului Podgoria Miniș-Măderat se mai desfășoară următoarele activități economice: exploatări forestiere, prelucrarea lemnului, exploatarea și prelucrarea marmurei, comerț, piscicultură, artizanat, alte activităţi independente.