Măsura 2.4/3A „Certificarea si promovarea produselor agro-alimentare din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat”