Fisa masura 1.1_6A GAL PMM decembrie 2023

F2 Formular verificare a apelului de selecție măsura 1.1/6A_ decembrie 2023_AVIZAT CDRJ

GHIDUL SOLICITANTULUI MĂSURA 1.1/6A GAL PMM decembrie 2023

CERERE DE FINANȚARE

Anexe și documente necesare pentru completarea proiectului:

Anexa 2 Studiul de fezabilitate HG907
Anexa 2 Studiul de fezabilitate HG28
Anexa 2 Studiu de fezabilitate ANEXA B
Anexa 2 Studiu de fezabilitate ANEXA C
Anexa 2.1 Anexa 2.1 Studiul de fezabilitate proiectii financiare si indicatori financiari
Anexa 3 Model contract de finantare
Anexa 5 Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private
Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica
Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)
Anexa 6.3 Declaratia neincadrare in firme in dificultate
Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02
Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile
Anexa 8 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea clădirilor
Anexa 9 Lista zonelor cu potenţial turistic ridicat
Anexa 10 Lista zonelor cu destinaţii eco-turistice
Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate
Anexa 12 Instructiuni evitare conditii artificiale
Anexa Declaratie de raportare catre GAL
Anexa Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru beneficiari sau solicitanti
E 3.4 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare
E 3.8 Fisa de verificare in teren
Fisa de verificare a conformitatii
Fisa de verificare a eligibilitatii
Fisa de evaluare criterii de selectie