Denumire proiect:

Achiziție de utilaje în comuna Vărădia de Mureș, județul Arad


Anexa 4
Informații despre proiect