Denumire proiect:

Înființare centru social comunitar în localitatea Șiria, județul Arad


Anexa 4
Informații despre proiect