Denumire proiect:

Achiziție de utilaje în comuna Bata, județul Arad


Anexa 4
Informații despre proiect