Fisa masura M 2.1/2A

F 2.1 Formular verificare apel selectie masura 2.1/2A avizat CDRJ

GHIDUL SOLICITANTULUI M 2.1/2A

Anexa1 CERERE DE FINANTARE M 2.1/2A

Anexe si documente necesare pentru completarea proiectului:

Anexa 2.2 - Studiu de fezabilitate
Anexa 2 - Studiu de fezabilitate ANEXA B
Anexa 2 - Studiu de fezabilitate ANEXA C
Anexa 4 - ANEXA I la Tratatul de Instituire al Comunității Europene iulie 2015
Anexa 6 - Lista Asociațiilor acreditate de ANZ
Anexa 6 - Lista Asociațiilor acreditate de ANZ - completare
Anexa 6 - Lista rase autohtone (indigene)
Anexa 7 - Calculator Cod Bune Practici Agricole
Anexa 8 - Codul de bune practici agricole dec 2016
Anexa 9 - Model Contract de Finantare
Anexa 12 - Instrucțiuni evitare creare condiții artificiale accesarea PNDR 2014-2020
Anexa 14 - Zone Vulnerabile la Nitrați (ZVN) conform Ordinului 1552
Anexa Angajament pe propria răspundere privind utilizarea cofinanțării
Anexa - Declarație de raportare către GAL a plăților efectuate de către AFIR
Anexa 15 - Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru beneficiari sau solicitanți
Anexa 16 - Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis
Anexa 17 - Tabel privind corelarea puterii mașinilor agricole
Anexa - Declarație cu privire la zădărnicirea combaterii bolilor
FISA DE EVALUARE CRITERII DE SELECTIE M 2.1/2A
FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII M 2.1/2A
FISA DE VERIFICARE A CONFORMITATII M 2.1/2A
Dispoziție Consiliu Director aprobare procedura lansare apel și regulament selecție proiecte