Măsura 2.2/2A „Sprijin pentru dezvoltarea exploatatiilor agricole mici din teritoriul GAL Podgoria Miniş-Măderat”