Denumire proiect:

Achiziție de utilaje în comuna Săvîrșin, județul Arad


Anexa 4
Informații despre proiect