Denumire proiect:

Sprijin pentru dezvoltarea agricole mici din teritoriul GAL PMM apartinand intreprinderii individuale Todoruț Teofil


Anexa 4
Informații despre proiect